Familiemediation

Echtscheiding en relatiebeëindiging.

Voor uw kinderen is het belangrijk om in een veilige en liefdevolle omgeving op te groeien. Vlak voor, tijdens en na een scheiding is dat iets dat vaak even naar de achtergrond verdwijnt vanwege de emoties die los komen bij pa en ma. Een goede en professionele begeleiding bij een scheiding is daarom essentieel en ook vaak bepalend voor de afhandeling van een scheiding.

Nalatenschappen afwikkelen

Met Nalatenschapsmediation lost u, samen met de personen waarmee u in conflict bent rond een erfenis, het conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken die worden geleid door de mediator.
De mediator zelf neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doen de betrokkenen zelf, waarbij de mediator het proces begeleidt.

Burenruzie

Een op de vier Nederlanders (volgen diverse bronnen, o.a NOS) heeft wel eens bonje met de buren en het hoogste percentage is te vinden in zuid Holland. De meest oorzaken van overlast zijn o.a. geluidsoverlast, overhangend groen en herrie van de kinderen of huisdieren. Daarnaast leiden het recht van overpad, schending van de privacy, de erfafscheiding en parkeren geregeld tot conflicten. Als u beide uw burenruzie door welke reden dan ook door een professioneel mediator wilt laten oplossen kunt u bij mij terecht. Ik ben speciaal opgeleid voor burenruzie op elk gebied.

U kunt mij vrijblijvend bellen voor informatie op +31 10 503 6869 of direct het aanvraagformulier invullen.