Mediation in de praktijk

Mediation in de praktijk, wat kunt u verwachten.

Velen hebben wel gehoord van mediation maar hebben geen idee hoe dit dan werkt. Ik wil hier middels een korte beschrijving de hoofdlijnen van een mediationproces weergeven zodat u grofweg weet hoe mediation in de praktijk werkt. Voordat jullie überhaupt willen beginnen met een mediation traject eerst een belangrijke vraag:

Wanneer kan mediation succesvol zijn en kunnen we starten?

Een mediation kan alleen slagen als voldaan wordt aan de volgende criteria::

 1. Jullie moeten er beiden uit willen komen en je daar ook voor in willen zetten.
 2. Er moet onderhandelingsruimte- en bereidheid zijn bij beide partijen.
 3. Jullie zijn beide bevoegd om hierover afspraken te maken.

Hoe verloopt een mediation traject? 

 • kennismakings/intakegesprek

  Meestal nodig ik beide partijen uit voor een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein. Hierin leg ik uit wat mediation is en wat mijn rol als mediator is. Ook maak ik met partijen afspraken over vertrouwelijkheid en de manier van communiceren. Verder bespreek ik met partijen of de intentie aanwezig is om tot een oplossing te komen tijdens de mediation en welk doel elke partij voor ogen heeft. Tijdens het intakegesprek neem ik de mediationovereenkomst door en als deze door partijen en mijzelf getekend is kunnen we van start met de mediation.

 • oriëntatiefase

  Tijdens de oriëntatiefase ga ik met beide partijen op zoek naar de knelpunten. Mediation in de praktijk, het procesIn deze fase ben ik vrij actief als gespreksleider.  Mijn rol is ervoor te zorgen dat de communicatie tussen partijen op een prettige, constructieve manier plaatsvindt. Ook ga ik samen met partijen op zoek naar de belangen die voor beide partijen spelen. Vaak is het zo dat er naast persoonlijke belangen ook gemeenschappelijke belangen zijn. Bij een echtscheiding zijn dat meestal de kinderen en bij een conflict tussen twee collega’s kan de samenwerking en/of tevreden klanten een gezamenlijk belang zijn.

 • onderhandelingsfase

  Als alle belangen helder zijn, partijen elkaar beter begrijpen en het conflict achter zich kunnen laten is het tijd voor de onderhandelingen. In deze fase gaan partijen samen op zoek naar oplossingen. In deze fase heb ik een meer ondersteunende rol. Meestal start deze fase met een brainstormsessie. Dit is een goede methode om te komen tot creatieve oplossingen. Daarna kijken partijen welke voorgestelde oplossingen tegemoet komen aan hun belangen.

Als partijen het eens zijn over de gewenste oplossing dan start de laatste fase. In deze laatste fase kunnen partijen er voor kiezen om gemaakte afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst, een ouderschapsplan of een convenant. Dit zijn juridisch bindende overeenkomsten en als partijen dat wensen kan ik helpen met het opstellen van deze overeenkomsten.