De kosten van mediation

De kosten van Mediation op een rijtje

Gratis en vrijblijvend informatie opvragen

Als u overweegt om mediation of coaching in te zetten en nadere informatie zoekt, kunt u mij altijd bellen of mailen. Van vragen word je wijs en dergelijke telefonische of schriftelijke contacten zijn vrijblijvend en kosteloos. We kunnen zo samen bepalen of ik iets voor u kan betekenen en hoe dan verder. U kunt mij telefonisch bereiken op +31 10 503 6869

De eerste mediation sessie tegen een aantrekkelijk all-in tarief.

De eerste mediation sessie duurt ongeveer 1,5-2 uur en kunt u afspreken tegen een aantrekkelijk all-in tarief van € 249,- Deze sessie bestaat uit een nadere kennismaking, uitleg over mediation en bespreking van het conflict. Na ongeveer een half uur bepalen we gezamenlijk of er een klik is en voldoende basis voor een goede mediation. Vervolgens kunnen we direct aanvangen met de mediation na ondertekening van de mediation overeenkomst.

Deze mediation overeenkomst is geen wurgcontract maar legt vast hoe zaken geregeld zijn in het mediation proces en is verplicht voor MfN register mediators. Hierin staat o.a wie er deelnemen aan de mediation, waar de mediation over gaat, iets over geheimhouding, privacy, wat e.e.a. kost etc. Deze overeenkomst is altijd per direct op te zeggen middels een kort mailtje. U kunt deze overeenkomst hier vinden: mediationovereenkomst

Als u een afspraak wilt maken voor een mediation gesprek kunt u het aanvraagformulier invullen. U kunt mij ook altijd eerst even bellen voor nadere informatie en overleg.

Een afspraak in de avond is ook mogelijk tegen een meerprijs van € 35,- per sessie

Kosten van mediation en coaching

Mijn tarief voor mediation en coaching is € 175,-  per uur en wordt berekend per sessie achteraf, eventueel vermeerdert met de avondtoeslag van € 35,- per sessie

Het uurtarief wordt gerekend voor:

  • Het kennismaking en intake gesprek
  • De mediation sessies.
  • Caucussen (1-op-1 gesprekken tijdens de mediation)
  • Het opstellen van eventuele (eind)overeenkomst(en).
  • Overige voorkomende werkzaamheden, zoals correspondentie, voorbereiding, verslaglegging, bestuderen van stukken, contacten met derden, het opstellen van overeenkomsten en eventueel collegiaal overleg.

Niet in rekening worden gebracht:

  • De ruimte en drankjes hier op locatie;
  • Kantoorkosten, telefoonkosten e.d.
  • Reistijd en -kosten binnen Lansingerland.

Spreekruimte

Ik kan u ontvangen in mijn kantoor aan de Tobias Asserlaan 3 te Bergschenhoek, naar u toekomen op locatie in Lansingerland. Bij afspraken buiten Lansingerland zijn de kosten € 0.95 per km (voor reiskosten en reistijd) gerekend vanaf 2661 PT met de snelste route voor uw rekening.

De totale kosten van een mediation traject

De uiteindelijke totale kosten van mediation zijn voor ieder conflict anders omdat geen conflict hetzelfde is. Een mediator betaalt u per uur en de totale kostprijs van de mediation hangt af van het aantal en de duur van de sessie’s. Dit wordt beïnvloed door diverse factoren: het soort conflict, de mate van escalatie, het empathisch vermogen van de deelnemers. Met name de onderhandelingsbereidheid en hoe graag de deelnemers aan de mediation er met elkaar uit willen komen kan veel tijd en ergernis schelen. De kosten van mediation zijn wel altijd fors lager dan wanneer u ieder een eigen jurist zou inschakelen.

Honorarium en kosten worden door partijen gedragen in een nader af te spreken verhouding Hierbij gaan wij er in aanvang standaard van uit dat dit 50/50 is. Bij een arbeidsconflict of een conflict met een overheidsorgaan is het gebruikelijk dat de werkgever dan wel het bestuursorgaan de kosten op zich neemt.

Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijde vallende kosten. Hierbij kunt u denken aan verlofdagen, vervoerskosten van- en naar de mediationlocatie en contacten buiten de sessies om. Ook als u eventueel een eigen advocaat of ander deskundigen wilt raadplegen is dat voor eigen rekening.

Rechtsbijstand en toevoeging.

Ik ben als mediator niet ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en werk derhalve niet onder toevoeging. Een toevoeging is gesubsidieerde rechtsbijstand voor o.a. het uurtarief, evt. de kosten voor de advocaat en het griffierecht. (Voor meer info: Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org)

Als u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een toevoeging staat het u vrij om een andere mediator te kiezen in het register van de MfN. U kunt hier meer lezen over de criteria om voor toevoeging in aanmerking te komen. In de praktijk komt het er op neer dat mensen met een eigen woning en hierin een stuk overwaarde uiteindelijk de toevoeging weer moeten terugbetalen als de scheiding afgerond is.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u bij hen informeren of zij de kosten van mediation dekken. Dit is uw eigen inspanning en verantwoording.

Annulering

Een afspraak kunt u tot 48 uur van de voren kosteloos afzeggen. Indien de annulering echter plaatsvindt binnen 48 uur vóór aanvang, wordt het geplande gesprek in rekening gebracht.

Afzeggingen gaan schriftelijk per e-mail of sms en worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren behandelen wij als te zijn doorgegeven op de eerstvolgende werkdag.

Alle genoemde bedragen worden voor zakelijke klanten nog vermeerderd met 21% btw.