Zakelijke mediation

Conflicten worden snel en accuraat opgelost als zakelijke mediation ingezet wordt

Een zakelijk geschil of conflict is zo geboren en komt veel vaker voor dan u denkt. Een klein verschil van inzicht kan gemakkelijk uitgroeien tot ogenschijnlijk onoverkomelijke standpunten. Zakelijk gezien is uiteindelijk daar weer niemand bij gebaat: het stagneert het proces en de verdere ontwikkeling van uw bedrijf. Vaak bestaat de wens om het zakelijk conflict discreet uit de weg te ruimen. Zo kan men weer met elkaar tot zaken te komen of zaken juist goed afsluiten. Dit zijn echter lastige processen: wie neemt de eerste stap en op welke manier?

Als de emoties hoog oplopen lijkt een gang naar de rechter vaak een logische stap, maar dat is niet altijd de beste oplossing voor een zakelijk geschil. Er zijn legio situaties denkbaar waar er alles aan gelegen is om het conflict op te lossen maar tegelijkertijd ook de relatie niet te verliezen. Of juist goed en snel afscheid te nemen van een partij. Denk hierbij aan de volgende scenario’s:

  • Een goede klant is ontevreden en wil uw factuur niet betalen.
  • Uw aannemer heeft een verkeerde werkwijze gekozen waardoor er een muur in uw bedrijf is ingestort.
  • Een factuur van een goede zakenrelatie die plotseling is verhoogd met kosten die niet waren besproken.
  • U heeft een unheimlich gevoel bij uw compagnon/vennoot gekregen en bent niet meer on speaking terms

Gerechtelijke molens draaien langzaam en procedures zijn kostbaar

Wie voor de eerste keer in de gerechtelijke molen terecht komt merkt al snel dat het geen gemakkelijke weg wordt. Alles gaat langzaam, ook al hebt u alle documenten en bewijzen al klaar liggen. Allereerst heeft uw goedbetaalde advocaat tijd nodig om uw verhaal aan te horen en zich in te lezen. Zodra hij/zij een beeld heeft gevormd en de strategie heeft uitgezet kunnen de nodige stappen ondernomen worden. De advocaat van de tegenpartij mag het verweer opzetten, maar heeft ook daar weer veel tijd voor nodig. Intussen raakt de relatie duurzaam ontwricht en bent u misschien uw klant en uw geld kwijt!

De rechter stuurt u eerst de gang op om een compromis te sluiten

Bij de rechtbanken is het altijd druk en zakelijke conflicten hebben daar geen voorrang. Een snelle procedure kunt u alleen verwachten bij een dreigend faillissement of iets dergelijks. Meestal moet u echter lang wachten voordat er een termijn beschikbaar is om uw zaak voor de rechter te brengen. Ook al vindt u dat er haast bij geboden is, de rechter beslist dat zelf en u hebt daar op geen enkele manier invloed op. Druk leidt vaak eerder tot het tegendeel en is dan ook niet verstandig. Het gerecht zal vaak eerst aandringen op een compromis. Als dat niet lukt moet ook de rechter tijd hebben om de zaken helemaal uit te spitten om tot een goed oordeel te kunnen komen.

Geschil of conflict met uw relatie: zakelijke mediation biedt oplossingen!

Zonder tussenkomst van de rechter is er vaak een overeenkomst te treffen die voor beide partijen (financieel) beter is.

Ik kan u als professioneel MfN Register Mediator met een zakelijke achtergrond daarbij prima begeleiden en ondersteunen.

Gemeten naar het verlies aan tijd van u als ondernemer, de eventuele kosten van advocaat, telefoontjes, en het risico van een verloren zaak, is dat bijna altijd lucratiever dan een gang naar het gerecht.

Ik reken voor mediation bij een zakelijk geschil een tarief van € 150,- excl. btw per uur. U kunt mij geheel vrijblijvend bellen of mailen voor informatie of het maken van een afspraak op +31 10 503 6869.