ArbeidsConflict

Een arbeidsconflict met werkgever, werknemer of collega?

Arbeidsconflict oplossen

Dagelijks zijn mensen met elkaar aan het werk om een gezamenlijke bedrijfsdoelstelling na te streven. Een ieder heeft daarin zijn/haar taken en bevoegdheden om de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten opereren. Toch kunnen individuele doelstellingen en belangen in een organisatie van elkaar verschillen en hierdoor kunnen op de werkvloer makkelijk discussies ontstaan met bijvoorbeeld de leidinggevende of collega’s. Op zich niets mis mee, want iedereen heeft zijn eigen mening en handelt te goeder trouw. Anders wordt het als de werksfeer er onder gaat lijden en er een arbeidsconflict ontstaat. Mediation kan dan oplossingen bieden!Herstel van de werksfeer

Snel herstel van de werksfeer!

Middels mediation kan de werksfeer snel verbeteren en hersteld worden na enkele gesprekken. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Een goede werksfeer op basis van wederzijds respect kan de productiviteit snel doen toenemen en daarmee de winstgevendheid van de onderneming goed doen. Dit is weer goed voor de continuïteit, bonusregelingen etc. WIN-WIN dus! Hoe mooi zou het zijn als iedereen weer met plezier aan het werk gaat?

Ruim 30 jaar ervaring!

Ik heb als manager en ondernemer ruim 30 jaar ervaring op het gebied van personeelsmanagement op alle niveaus. Sollicitatieprocedures, teambuilding, motivatie, beoordelingen, exitgesprekken en dus ook conflictsituaties zijn allemaal de revue al meermalen gepasseerd. Dit maakt dat ik als neutraal mediator als geen ander weet waar de belangen liggen, hoe het spel gespeeld wordt en dat het uitermate belangrijk is om snel te komen tot oplossingen. U kunt mij altijd bellen of mailen voor informatie of het maken van een afspraak om de zaak nader te bespreken.

Arbeidsmediation

Een mediator is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk en heeft verder geen belang bij de uitkomst van het gesprek. Hij/zij leidt het gesprek tussen partijen in goede banen en bewaakt het proces. De arbeidsmediator bekijkt waar het probleem zit en welke oplossingen er mogelijk zijn. Vervolgens probeert de mediator partijen weer tot elkaar te laten komen.Arbeidsmediation geslaagd

Het uiteindelijke doel van de arbeidsmediator is ervoor te zorgen dat er weer een werkbare situatie ontstaat, zodat beiden hun werk kunnen blijven doen. Het is belangrijk dat beide partijen een goed gevoel hebben bij de mediator. Mocht een van hen het idee krijgen dat de mediator niet objectief is, dan is er iets niet goed. Geef dit onmiddellijk aan bij de mediator zodat daar op geschakeld kan worden. Dit komt echter sporadisch voor, in de meeste gevallen wordt het conflict opgelost!

Een arbeidsconflict kan op verschillende niveaus in de organisatie voorkomen:

  • Arbeidsconflict met werkgever

De meeste arbeidsconflicten ontstaan tussen werknemer en werkgever. Vaak is bij zo’n conflict de werknemer helaas degene die het onderspit moet delven en uiteindelijk het bedrijf moet verlaten. In een aantal gevallen willen werknemers die te maken krijgen met zo’n conflict zich nog wel eens ziek melden. Dit is een zinloze missie want er is een arbeidsconflict en je bent niet ziek. De ARBO-arts zal er ook zo naar kijken en over oordelen. Het is veel verstandiger om juist samen om tafel te gaan en het uit te praten, al dan niet onder begeleiding van een mediator. Doelstelling hierbij is om samen weer door een deur kunnen en niet om beste vrienden te worden. Als de wil om eruit te komen en de bereidheid tot onderhandelen er aan beide kanten is, zou dit moet kunnen lukken.

  • Arbeidsconflict met een collega

Arbeidsconflicten met collegae zijn er in vele soorten en ook op verschillende niveau’s. Hierbij kun je denken aan meningsverschil met je chef, directe collega of iemand van een andere afdeling. Ook hiervoor geldt weer dat je een conflict beter in de kiem kunt smoren en zo snel mogelijk met elkaar in gesprek kunt gaan. Een mediator kan hier zorgen voor structuur, veiligheid en geborgenheid tijdens het gesprek. Zeker als het gaat om een situatie waarbij sprake kan zijn van machtsverhoudingen en/of fysieke danwel verbale ongelijkheid.