Mediation informatie

Over Mediation

Als u in een conflict verzeild raakt met een persoon, een bedrijf of instantie en u komt er samen niet meer uit, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Mediation is ook een manier om uw conflict samen op te lossen en wordt steeds vaker toegepast. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Bij nagenoeg elk conflict kan Mediation worden toegepast. Voorwaarde daarbij is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation, zich daar ook voor willen inzetten en er onderhandelingsruimte is. Tegenwoordig kunt ook kiezen voor online mediation via internet.

Wat is Mediation?

Dit is een vorm van vrijwillige conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar samen met de twee partijen op zoek gaat naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor het gezamenlijk probleem. Dit conflict kan liggen op familiair vlak(echtscheiding), zakelijk vlak(compagnons in onmin), arbeidsgerelateerd(ontslag of langdurig ziek) of andere conflicten waarbij beide partijen bereid zijn er samen uit te komen…

Waarom niet naar de rechter?

Een gang naar de rechtbank is vaak kostbaar, tijdrovend en u heeft de uitkomst niet in de hand. Heeft u dus een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet direct uitkomt, dan kunt u beter kiezen voor mediation. En wat is mediation? Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een gespreksleider die fungeert als luisterend oor en katalysator, hij of zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van het proces en de onderhandelingen. De mediator is volkomen onafhankelijk en onpartijdig, hij oordeelt niet maar hij helpt u om een oplossing te vinden voor uw conflict. Beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben.

Afspraken kunnen worden vastgelegd.

Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle partijen moeten gezamenlijk willen werken in het proces om te komen tot een oplossing. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken. Uiteindelijk kunnen de afspraken op papier komen te staan in een (vaststellings)overeenkomst.

Mediatorsfederatie Nederland: MFN

Erkende mediators moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en hiervoor een landelijk theorie-examen en assessment afleggen. Pas na het behalen hiervan kan de mediator zich inschrijven in het MFNregister van de Mediators Federatie Nederland, dit was voorheen het NMI (ofwel Nederlands Mediation Instutuut) Ook moet hij of zij zich houden aan het reglement en de gedragsregels van het MFN, en jaarlijks studiepunten behalen om zijn of haar kennis up-to-date te houden.