relatie-mediation

Alles over relatie mediation

Relatie mediation nader toegelicht. Als het even niet meer loopt en de twijfel slaat toe zou dit een optie kunnen zijn. Laagdrempelig en tegen schappelijke kosten: € 198,- voor het eerste gesprek, all-inn

Relatie mediation, wat is dat eigenlijk?

Relatie mediation is een proces van meestal 1 en soms meerdere mediation sessies waarbij partners met elkaar het gesprek aangaan onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale gespreksleider: de mediator. In tegenstelling tot echtscheiding mediation is hier de doelstelling om te onderzoeken of en zo ja, hoe herstel van de relatie mogelijk is.

Relatie mediation. als het even niet meer loopt...

Inzicht in gedrag, patronen en emoties

Het doel van relatie mediation is, om in een zeer korte tijd, uit het negatieve communicatie patroon te stappen. Je krijgt inzicht in gedrag, patronen en emoties. Je ideaalbeeld wordt bijgesteld tot reële verwachtingen met als doel om samen te kijken of een herstart van de relatie mogelijk is. Het kan ook zijn dat nieuwe inzichten toch leiden tot een relatie breuk en een scheiding. Dan is het goed dat je alles hebt geprobeerd om je relatie te redden en vervolgens op een goede manier kan gaan afsluiten.

Wat is het verschil tussen relatie mediation en relatie therapie?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Relatie mediation focust meer op herstel van de communicatie waar relatie therapie meer op oefenen van omgangsvormen en patronen zit. Het door mediation verkregen inzicht in gedrag, patronen en emoties kan zo verhelderend zijn, dat mensen zelf de oplossing hebben gevonden. Anderzijds kan het voor mensen zo confronterend zijn dat zij daarnaast nog behoefte hebben aan een therapeut of psycholoog.

Communiceren kun je leren

Als mediator begeleid en ondersteun ik u om te ontdekken wat u samen (nog) verbindt. Ik ben geen jurist, psycholoog of relatietherapeut. Mijn focus ligt op communicatie, communicatievormen en ingesleten patronen van communiceren. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om partners die moeite hebben om het gesprek met elkaar aan te gaan, partners waarbij gesprekken voortdurend escaleren of ouders die beide een andere invulling geven aan het ouderschap. Communicatie (en vooral het gebrek hieraan) is het sleutelwoord.

Wanneer is relatie mediation iets voor jullie?

Relatie mediation is een vorm van mediation waar je voor kunt kiezen als je 1 of meerdere van de volgende vragen herkent:

  • Zijn er emotionele botsingen binnen de relatie en loopt de communicatie moeizaam?
  • Heb jij en/of jouw partner twijfels of jullie bij elkaar willen blijven?
  • Voel je je eenzaam in je relatie?
  • Worden gemaakte afspraken keer op keer niet nagekomen?
  • Heeft je vertrouwen een deuk opgelopen doordat je partner is vreemdgegaan?

Mensen met relatieproblemen zijn vaak bezig met de tekortkomingen van de ander. Dit kan een vertekend en negatief beeld geven. Op enig moment kan het lastig worden om de positieve dingen van elkaar te zien. Conflicten kunnen een eigen leven gaan leiden waardoor niet meer duidelijk is waar het nu echt over gaat.

Relatie mediation kan uitkomst bieden. Een neutraal en onafhankelijk buitenstaander, de mediator, kan helpen om opnieuw vertrouwen in elkaar en in uzelf te ontwikkelen zodat gesprekken weer constructief verlopen. Je kunt leren hoe je anders op elkaar kunt reageren en negatieve spiralen kunt doorbreken.

Hoe loopt jouw relatie?

Relatie mediation, ook iets voor jullie?Je speelt al langer met de gedachte dat je eigenlijk wilt scheiden. Jullie zijn niet happy in de relatie, maar weten niet wat te doen. Gesprekken verharden, hebben weinig diepgang en wederzijds respect en begrip is ver te zoeken. Jullie groeien langzaam uit elkaar en hebben andere verwachtingen en tegenstrijdige gevoelens (frustratie, verliefdheid, boos of uitgeput zijn). Deze emoties en gevoelens kunnen een voedingsbodem worden van grote relatieproblemen.

Heb je geen zin in relatietherapie maar twijfel je of je relatie te slecht is om te blijven of te goed om te stoppen? Wellicht is er een andere oplossing voor jullie relatieproblemen dan uit elkaar gaan.

Een belangrijk onderdeel van een goede relatie is hoe je met elkaar communiceert. Praat met je partner, blijf in gesprek. Mediation biedt jullie de mogelijkheid om meer inzicht in elkaar te krijgen. Inzicht brengt meer begrip, zowel voor de ander als voor jezelf en geeft daardoor ruimte om te kijken naar mogelijke aanpassingen en veranderingen.

Uit elkaar toch beter dan met elkaar?

Als jullie uiteindelijk samen besluiten dat het beëindigen van de relatie toch de beste optie is, dan ga ik jullie doorverwijzen naar een collega. Hij/zij kan jullie hierin begeleiden met o.a. het opstellen van een ouderschapsplan en convenant. Dit geeft rust voor alle betrokkenen en een gezonde basis om verder te gaan als ex-partners en/of ouders.

Hoe gaat relatie mediation?

Relatie mediation kent hetzelfde traject als andere vormen van mediation. We starten met het bespreken en tekenen van een mediation overeenkomst en de daarbij behorende uitgangspunten als vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, inspanningsverplichting, onpartijdigheid en neutraliteit van de mediator. Dit duurt ongeveer een klein half uur en jullie kunnen na deze inleiding beginnen we met de inhoud.

Bij aanvang kunnen we eerst inventariseren waar de mogelijke pijnpunten liggen van beiden. Deze kunnen jullie aansluitend met elkaar bespreken totdat alles wat een ieder gezegd wil hebben, ook gezegd is. Vaak is 1 sessie hiervoor voldoende en als er een vervolgsessie nodig is kunnen we die met elkaar inplannen.

Als we alle pijnpunten op tafel hebben kunnen we zorgvuldig en oplossingsgericht toewerken naar wederzijds aanvaardbare afspraken. Desgewenst sluiten we de mediation af met een formele vaststellingsovereenkomst of een informele afsprakenlijst.

Mediation op afstand

Een mediation gesprek werkt het beste aan tafel bij ons op kantoor, zo vol je meer de emotie en kun je elkaar in de ogen kijken. Als de reistijd vanaf jullie woonplaats naar Lansingerland een issue is, kunnen jullie ook kiezen voor online mediation. We kunnen dan de mediation doen via Jitsi, whatsapp of facetime. Dit is iets minder persoonlijk maar prima te doen. wenselijk is wel dat ieder beschikt over een eigen beeldscherm of telefoon met camera.

Wat kost relatie mediation?

Het reguliere tarief voor mediation is € 149,- per uur en een gemiddeld mediation gesprek duurt 1,5 uur. Ervaring leert dat 1 of soms 2 of 3 gesprekken voldoende is/zijn om de communicatie (deels) te herstellen en te komen tot nieuwe inzichten.

Voor het eerste gesprek reken ik een speciaal all-in tarief voor een sessie van 1,5 -2 uur voor de prijs van € 198,- vooraf te voldoen. Tijdens dit gesprek doen we eerst een korte voorstelronde en krijgt u uitleg over mediation. Daarna starten we het gesprek en krijgt een van jullie als eerste het woord waarna de ander ook zijn/haar verhaal mag doen. Het vervolg is aan jullie en wordt door mij begeleid.

Als u meer informatie zoekt, even wil overleggen of direct een afspraak wilt maken kunt u het aanmeldformulier invullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Dit alles is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.