In mijn mediation praktijk  kom ik de term vechtscheiding regelmatig tegen. Vaak wordt dan de situatie bedoeld waarin de voormalige (ex)partners een geschil in onderling overleg niet kunnen oplossen en de advocaten van beide partijen graag meehelpen met ruzie maken, om op deze manier omzet te genereren. Echtscheidingsmediation is een service die ik aanbied aan stellen die zijn en/of dreigen in deze situatie terecht te komen en toch alsnog willen proberen snel en goed te scheiden. 

Vechtscheidingsmediation

Alvorens in te gaan op de situatie waarin beide partijen een Vechtscheidingsmediation bij Wiersema mediationeigen advocaat hebben, wijs ik erop dat mediation bijna altijd de voorkeur heeft. Mediation houdt in dat partijen gezamenlijk, met hulp van een onafhankelijke derde – de mediator –  afspraken maken over alle aspecten van de echtscheiding. In een gesprek is er (meer) ruimte om stil te staan bij de daadwerkelijke belangen van partijen en om afspraken ‘op maat’ te maken.

Indien 1 of beide partijen, om welke reden dan ook, het niet zien zitten om naar een mediator te gaan, moeten zij zich wel beiden tot een eigen advocaat wenden. Dit betekent echter nog niet dat de echtscheiding niet meer onderling geregeld kan worden en partijen het bij de rechter moeten uitvechten. Als mediation niet mogelijk is, zal er bij een echtscheiding met twee advocaten nagenoeg altijd overleg worden gezocht om alsnog tot eventuele onderlinge afspraken te komen.

De manier waarop deze afspraken tot stand komen, wisselt van geval tot geval. Uiteraard kunnen de standpunten schriftelijk worden uitgewisseld. Tevens wordt er veel gebruik gemaakt van zogeheten viergesprekken, dat wil zeggen dat partijen gezamenlijk met de advocaten aan tafel zitten. Ook telefonisch overleg tussen de beide advocaten kan een grote rol spelen. Vaak zullen advocaten in onderling overleg – juist vanwege hun mediation achtergrond – door vrijuit “hardop te denken” tot oplossingen komen die minder snel boven water zouden zijn gekomen komen bij het enkel schriftelijk uitwisselen van standpunten.

Kortom, mediation is de beste oplossing!